Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Kosmetika Renata Soudková , Josefská 9, Brno , 602 00, IČ: 05628369

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb/ prodávající produkty uvedené na webových stránkách www.salonbrno.cz v provozovně Josefská 9, Brno- město , 602 00 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, FB-messenger nebo sms) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami , má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem . Při rezervaci termínu je účtován rezervační poplatek. Výše rezervačního poplatku se liší v závislosti na časové náročnosti ošetření. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. 

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit , informujte o tom předem telefonicky, e-mailem, nebo svoji objednávku zrušte v on-line rezervacích nejpozději 24 hod před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtován rezervační poplatek jako STORNO poplatek za promeškaný termín. Bohužel v tak krátkém časovém úseku již nemám možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno , tak aby mohl být obsloužen zákazník , který je objednán po Vašem ošetření v čase, na který je objednán.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný.

Dárkový poukaz lze čerpat na všechny služby a produkty v salonu.

Dárkový poukaz lze čerpat pouze po dobu jeho platnosti , která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu ( 6 měsíců). Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno hlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceník služeb a platba

Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách www.salonbrno.cz.

Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. 

Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou. Nejsem plátce DPH.

Při aplikaci či doplnění umělých řas je stylistka oprávněna zvýšit cenu vzhledem k počtu doplněných řas či vyšší časové náročnosti z důvodu nevhodné manipulace či péči o umělé řasy ze strany klientky.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit , že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatel nebude bez písemného souhlasu uživatele zpracovávat, sdílet a používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí , že provozovatel je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj.zejména za účelem poskytování služeb a marketingové účely.

Provozovatel o uživateli shromažďuje tyto osobní údaje:

- jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. kontakt, fotografie.

Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel služeb.